English to Polish

How to say The same to you in Polish?

To samo dla Ciebie

More translations for The same to you

The same to you  🇬🇧🇨🇳  你也一样
The same to you  🇬🇧🇨🇳  对你也一样
The same to you  🇬🇧🇨🇳  你也一样!
the same to you  🇬🇧🇨🇳  你也一样
The same to you~  🇬🇧🇨🇳  同样对你~
Thank you. The same to you  🇬🇧🇨🇳  谢谢您.你也一样!
Thank you~The same to you  🇬🇧🇨🇳  谢谢~同向
Thank you, the same to you  🇬🇧🇨🇳  谢谢你,你也一样
Same to you  🇬🇧🇨🇳  你也一样
same to you  🇬🇧🇨🇳  你也一样
You always want to go to the same place  🇬🇧🇨🇳  你总是想去同一个地方
Same to you friend  🇬🇧🇨🇳  一样你这个朋友
Same to you too  🇬🇧🇨🇳  你也一样
Same to you beautiful  🇬🇧🇨🇳  你也一样!
Can you tell me the way to the same  🇬🇧🇨🇳  你能告诉我去相同的路吗
I tried to treat you the same way  🇬🇧🇨🇳  我试着用同样的方式对待你
The same document, send it to you tomorrow  🇬🇧🇨🇳  同样的文件,明天发给你
A. Really. B. Thank you. C. The same to you  🇬🇧🇨🇳  一。真的吗B.谢谢您.c。你也一样
Thank you, the same for you  🇬🇧🇨🇳  谢谢,同样

More translations for To samo dla Ciebie

去你丫的  🇨🇳🇵🇱  Idź do Ciebie
The stem to you  🇬🇧🇵🇱  Łodyga do Ciebie
红包给一个  🇨🇳🇵🇱  Czerwona koperta dla jednego
我来安排  🇨🇳🇵🇱  Zorganizuję to
够了够了  🇨🇳🇵🇱  To wystarczy
иэ очоэн  🇮🇹🇵🇱  To duży
иэ очоэн  🇫🇷🇵🇱  To nie będzie dobre miejsce, aby to zrobić
Faire le matin  🇫🇷🇵🇱  Zrób to rano
够了,不要了  🇨🇳🇵🇱  To wystarczy, nie
这个是伟哥  🇨🇳🇵🇱  To jest viagra
辛苦一点  🇨🇳🇵🇱  To jest trudne
这个有大码的吗  🇨🇳🇵🇱  Czy to duży rozmiar
有多久了  🇨🇳🇵🇱  Jak długo to było
今天天气真好  🇨🇳🇵🇱  To miły dzień dzisiaj
那就是我可能办不了,这个退款是吧  🇨🇳🇵🇱  To jest coś, co może nie być w stanie zrobić, to jest zwrot
是流量卡电话卡  🇨🇳🇵🇱  Jest to karta ruchu karty telefonicznej
这是我的家乡,很美的  🇨🇳🇵🇱  To jest moje rodzinne miasto, bardzo piękne
会不会气血不足  🇨🇳🇵🇱  Czy będzie to krótki gaz i krew
是同房时候吃的吗  🇨🇳🇵🇱  Czy jesz to w tym samym pomieszczeniu