Polish to Malay

How to say Be in Malay?

Akan

More translations for Be

More translations for Akan

我们要  🇨🇳🇲🇾  Kami akan
要有责任感  🇨🇳🇲🇾  Akan bertanggungjawab
今天你来做,我来看  🇨🇳🇲🇾  Anda akan melakukannya hari ini, saya akan melihat
什么时候去呀  🇨🇳🇲🇾  Bilakah anda akan
我要退房  🇨🇳🇲🇾  Saya akan menyemak
我要去市中心  🇨🇳🇲🇾  Aku akan Downtown
等一下,你们会安排我们的对不对  🇨🇳🇲🇾  Tunggu, anda akan mengatur untuk kami, tidak akan anda
我请你喝茶,我们俩干杯  🇨🇳🇲🇾  Saya akan membeli teh dan kita akan mempunyai minuman
到时候我们用了哪些推荐,我们会整理出来  🇨🇳🇲🇾  Apakah cadangan yang akan kami gunakan kemudian, kami akan menyusunnya
我们要租房子  🇨🇳🇲🇾  Kami akan menyewa rumah
么会这样呢  🇨🇳🇲🇾  Adakah itu akan berlaku
我要去北京  🇨🇳🇲🇾  Saya akan ke Beijing
我要去美丽  🇨🇳🇲🇾  Saya akan menjadi cantik
这个要分类  🇨🇳🇲🇾  Ini yang akan diklasifikasikan
我要去古晋  🇨🇳🇲🇾  Saya akan ke Kuching
我去古晋  🇨🇳🇲🇾  Saya akan ke Kuching
我要去国际出发  🇨🇳🇲🇾  Saya akan menetapkan antarabangsa
会有不好的味道!  🇨🇳🇲🇾  Ia akan bau buruk
我要去马来西亚  🇨🇳🇲🇾  Aku akan ke Malaysia