Polish to English

How to say Życzę całej rodzinie szczęśliwego urlopu, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego in English?

I wish the whole family a happy holiday, good health and all the best

More translations for Życzę całej rodzinie szczęśliwego urlopu, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego

Życzę całej rodzinie szczęśliwego urlopu, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego  🇵🇱🇨🇳  祝全家节日快乐,身体健康,万事如意!
IE I v/2PORCJE  🇵🇱🇨🇳  IE I v/2 服务
Nie wiem czy dobrze zamówiłem  🇵🇱🇬🇧  I dont know if I ordered well
Wypompowanie . Delikatne wirowanie Wirowanie . Płukanie i wirowanie  🇵🇱🇨🇳  泵。温柔的旋转旋转。纺纱和旋转
Teraz możesz łatwo i szybko doładować swoje konto w Aplikacji Play24: https://link.play.pl/TLs3  🇵🇱🇨🇳  现在,您可以在 Play24 应用程序中轻松快速地充值您的帐户:https://link.play.pl/TLs3
Mam pytanie bo nie macie shr+ipl   🇵🇱🇬🇧  I have a question because you do not have shr + ipl
nie jest to migrena no po prostu musi leżeć w łóżku z 2 trzy dni i swoje odleżeć nie  🇵🇱🇨🇳  它不是偏头痛很好只是需要躺在床上2三天,你的谎言在那里

More translations for I wish the whole family a happy holiday, good health and all the best

祝您全家节日快乐,身体健康,万事如意!  🇨🇳🇬🇧  I wish your whole family a happy holiday, good health and all the best
祝你和你的家人身体健康,万事如意!  🇨🇳🇬🇧  I wish you and your family good health and all the best
祝你身体健康,万事如意  🇨🇳🇬🇧  I wish you good health and all the best
祝你和你的家人身体健康万事如意  🇨🇳🇬🇧  I wish you and your family all the best in good health
祝妈妈身体健康,万事如意  🇨🇳🇬🇧  I wish my mother good health and all the best
祝老师圣诞节快乐,身体健康,万事如意,心想事成  🇨🇳🇬🇧  I wish the teacher a Merry Christmas, good health, all the best, all the best
亲爱的朋友,祝您新年快乐,身体健康,万事如意  🇨🇳🇬🇧  Dear friends, I wish you a happy New Year, good health and all the best
祝万事如意,身体健康  🇨🇳🇬🇧  I wish you all the best and your health all the time
祝愿你工作顺利,身体健康  🇨🇳🇬🇧  I wish you all the best in your work and good health
祝妈妈生日快乐,身体健康,万事如意  🇨🇳🇬🇧  Happy birthday to mom, good health and all the best
祝你一切都顺利,愉快  🇨🇳🇬🇧  I wish you all the best and the best
祝大家节日快乐  🇨🇳🇬🇧  I wish you all a happy holiday
祝老师和同学们假日快乐!  🇨🇳🇬🇧  I wish the teachers and students a happy holiday
平安夜快乐,也祝你一切美好!  🇨🇳🇬🇧  Happy Christmas Eve, and I wish you all the best
圣诞节快乐,在新的一年祝福您和家人身体健康,万事如意!  🇨🇳🇬🇧  Merry Christmas, in the new year to wish you and your family good health, all the best
祝您家人身体健康快乐  🇨🇳🇬🇧  I wish your family good health and happiness
Dear Tracy I wish you all the best for a wonderful Christmas and an 2020 full of health and success  🇨🇳🇬🇧  Dear Tracy I wish you all best for a wonderful Christmas and an 2020 full of health and success
我也祝你新年快乐,万事如意  🇨🇳🇬🇧  I also wish you a happy New Year and all the best
祝你和你的家人新的一年一切顺利  🇨🇳🇬🇧  I wish you and your family all the best in the new year