French to Polish

How to say Hecho en P.R.C in Polish?

Hecho w chiński

More translations for Hecho en P.R.C

Hecho en P.R.C  🇫🇷🇨🇳  赫乔在P.R.C
Habanos s.a. HECHO EN CUBA otaum«nte a mano ESL jiJN-19  🇫🇷🇨🇳  哈巴诺斯 s.a. HECHO 在 CUBA otaumnte 一个马诺 ESL jiJN-19
Qui en toi, elissa, en toi  🇫🇷🇨🇳  你是谁,艾莉丝,你
En Genius  🇫🇷🇨🇳  恩天才
En ville  🇫🇷🇨🇳  在城市
En dessous  🇫🇷🇨🇳  下面
en ville  🇫🇷🇯🇵  町で
Doù tu utilises WhatsApp en live en Facebook  🇫🇷🇨🇳  在 Facebook 上使用 WhatsApp 的位置
Comment le dites-vous en U en chinois  🇫🇷🇨🇳  你用中文说的怎么样
En Guinée en parle la langue espagnole anglais  🇫🇷🇨🇳  在几内亚讲西班牙语英语
en va separer  🇫🇷🇨🇳  将部分与它
en va separe  🇫🇷🇨🇳  它的一部分
montant en devise  🇫🇷🇨🇳  金额(货币
montant en xpf  🇫🇷🇨🇳  以 xpf 表示的量
Vous en prie  🇫🇷🇨🇳  请不要
Magie, ça en toi  🇫🇷🇨🇳  魔法,你
Tu en es où  🇫🇷🇬🇧  Where are you
Mixradio sommeille en eux  🇫🇷🇨🇳  混合無線電睡在他們
Je suis en bas  🇫🇷🇨🇳  我在楼下

More translations for Hecho w chiński

Hecho en P.R.C  🇵🇹🇵🇱  Hecho w chiński
Hecho en P.R.C  🇩🇪🇵🇱  Hecho EN chiński
Hecho en P.R.C  🇬🇷🇵🇱  Hecho EN chiński
Hecho en P.R.C  🇭🇺🇵🇱  Hecho EN chiński
Hecho en P.R.C  🇮🇹🇵🇱  Hecho EN chiński
Chinese  🇬🇧🇵🇱  Chiński
Hecho en P.R.C  🇪🇸🇵🇱  Made in chiński
我是中国人不是日本人  🇨🇳🇵🇱  Jestem chiński nie japoński
好了  🇨🇳🇵🇱  W porządku
好的,请安全驾驶。我这里是早晨9点50分钟,我正在上班  🇨🇳🇵🇱  W porządku, Proszę jechać bezpiecznie. Jestem tu w 9:50 rano, jestem w pracy
华沙老城  🇨🇳🇵🇱  Starego miasta w Warszawie
是同房时候吃的吗  🇨🇳🇵🇱  Czy jesz to w tym samym pomieszczeniu
你们干到下午两点吗  🇨🇳🇵🇱  Czy robisz to do godziny drugiej w godzinach popołudniowych
需要两性同房的时候吃的吗  🇨🇳🇵🇱  Czy trzeba jeść, gdy trzeba być w tym samym pomieszczeniu
你好!我可以帮你调理男孩,你信吗  🇨🇳🇵🇱  Jak leci! Czy mogę Ci pomóc z chłopcem, czy w to wierzysz
那就是我可能办不了,这个退款是吧  🇨🇳🇵🇱  To jest coś, co może nie być w stanie zrobić, to jest zwrot
你确认在29日一天能做好这个展台所有工作对吧  🇨🇳🇵🇱  Jesteś pewien, że zrobisz wszystkie prace w tym stoisku pewnego dnia na 29, prawda